GWARANCJA NA PRODUKTY

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub dystrybutora oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych.

Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport”, za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

Gwarancje poszczególnych producentów różnią się pod względem liczby lat gwarancji, czas gwarancji dla niektórych producentów:

5 lat od daty zakupu lub daty produkcji
60 miesięcy od daty produkcji lub do
wskaźnika TWI w zależności co nastąpi
wcześniej
5 lat od daty zakupu
4 lata od daty sprzedaży
5 lat od daty produkcji
2 lata od daty zakupu
Do wskaźnika zużycia TWI
36 miesięcy od daty zakupu, nie dłużej
niż 60 miesięcy od daty produkcji
5 lat od daty produkcji, nie więcej niż do wskaźnika zużycia TWI
3 lata od daty zakupu lub do wskaźnika
zużycia TWI w zależności co nastąpi
wcześniej
3 lata od daty zakupu, ale nie dłużej niż 60 miesięcy od daty produkcji
6 lat od daty produkcji lub 5 lat od daty zakupu, ale maksymalnie do wskaźnika zużycia TWI
24 miesiące od daty zakupu, maksymalnie 48 miesięcy od daty produkcji
3 lata od daty zakupu opon
4 lata od daty zakupu opon
Wszystkie pozostałe marki posiadają gwarancję na 2 lata od daty zakupu lub do wskaźnika zużycia TWI w zależności co nastąpi wcześniej.